در یازدهمین‌ و دوازدهمین روز از بهار سال ۱۴۰۲ بارش برف و کاهش دمای هوا اهالی و‌ گردشگران را غافلگیر کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، در یازدهمین‌ و دوازدهمین روز از بهار سال ۱۴۰۲ بارش برف و کاهش دمای هوا اهالی و‌ گردشگران را غافلگیر کرد.

عکاس: علیرضا داوردان