دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید از تالاب میل و مغان شهرستان اصلاندوز گفت: برخورد با متصرفان اراضی ملی باید قاطع و بازدارنده باشد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سید عبدالله طباطبایی در این بازدید با تاکید بر حمایت همه جانبه ی دستگاه قضایی استان از موضوع محیط زیست اظهار کرد: با توجه به اهمیت این تالاب، تمام فعالیت های انجام شده در حاشیه ی آن باید در چارچوب قانون و بر اساس دستورالعمل های حفاظت از تالاب صورت پذیرد و با متخلفان برخورد جدی انجام خواهد شد.

طباطبایی با تقدیر از اقدامات حفاظت محیط زیست شهرستان اصلاندوز گفت: برخورد با متصرفان اراضی ملی و یا افرادی که باعث تخریب و ایجاد آلودگی در مناطق می شوند باید قاطع و بازدارنده باشد.

وی تصریح کرد: آمادگی تمام دستگاه های ذیربط برای مقابله با تهدیدات موجود در حوزه محیط زیست ضروری است و حفاظت از زیستگاه ها و زیستمندان آن ها نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز با قدردانی از حمایت های دستگاه قضایی اظهار داشت: تالاب میل و مغان یکی از زیستگاه های مهم پرندگان مهاجر در استان محسوب می شود و موضوع ثبت این تالاب در کنوانسیون رامسر در حال نهایی شدن است.

حسن قاسم پور همچنین از شرکت آب منطقه ای اردبیل به دلیل تامین حقابه این تالاب قدردانی کرد.