فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در نمایشگاه بین المللی گردشگری را با هم ببینیم.

به گزارش انعکاس اردبیل، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در نمایشگاه بین المللی گردشگری با محوریت منظومه های روستایی استان اردبیل حضور یافت.