عضو شورای شهر اردبیل گفت: بالیخلی‌چای از عطایی تا زرناس با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان لایروبی و بهسازی می‌شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، سلامت صفری با اشاره به بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل تصریح کرد: در ردیف بودجه حوزه عمران، بیش از ۴۰۰ ردیف عنوان برنامه مشخص شده که توجه ویژه ای به این برنامه ها در اختصاص بموقع اعتبار باید صورت گیرد. در حوزه محیط زیست و خدمات شهری برای طراحی و ساماندهی مراکز دفن زباله شهری ۳۵ میلیارد تومان، برای لایروبی و تکمیل بهسازی بالیخلی چای از عطایی تا زرناس ۵۰ میلیارد تومان و برای خرید زباله دان با نوآوری در ابعاد مختلف ۱۲ میلیارد گذاشته شده است.

سخنگوی شورای شهر اردبیل همچنین عنوان کرد: توسعه فضای سبز به سرانه ۸ متر مربع، همسح سازی آرامستان ها و ترمیم حصار، احداث گلخانه در متن برنامه مورد توجه بوده است و در حوزه ایمنی و مدیریت بحران برای احداث دو ایستگاه آتش نشانی بودجه مناسبی را اختصاص دادیم.