نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی اردبیل گفت: بافت‌های فرسوده شهری جزو محلات ارزشمند شهر هستند.

به گزارش انعکاس اردبیل، زهرا قدیمی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی اردبیل در خصوص صدور مجوز تخفیف ۵۰ درصدی به عوارض پروانه ساختمان بافت های فرسوده شهری گفت: بافت‌های فرسوده بافت هایی هستند که دچار آسیب و فرسایش هستند. احیای بافتهای فرسوده شهری نقطه آغاز رشد شهری است و شهروندان زیادی ساکنین این محلات می باشند.

وی با بیان اینکه نمی توانیم بافت‌های فرسوده را نادیده بگیریم؛ افزود: این محلات جزء محلات ارزشمند شهر هستند که بعضی خدمات در این مناطق بسیار کمرنگ است.

عضو شورای شهر اردبیل عنوان کرد: کمبود خدمات شهری،  بهداشتی مشکلات زیر و روبنایی و مسائل پیچیده اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در این محلات مشاهده میشود.بنابراین شهرداری در کنار سایر نهادهای متولی  در راستای بازآفرینی و احیای این بافت‌ها نسبت به ارائه تسهیلات اقدام می‌کند.

قدیمی با بیان اینکه همواره حمایت از بافت فرسوده در سال‌های قبل نیز وجود داشت و صرفا  ۱۵ میلیون ریال تخفیف داده می‌شد؛ گفت: در سال جدید شهردار اردبیل با توجه به عنایت ویژه‌ای که به بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده دارد؛ لایحه ی تخفیف  ۵۰ درصدی برای عوارض پروانه ساختمانی برای بافت های فرسوده را پیشنهاد کرده که اعضای شورای شهر نیز در راستای حمایت از تولید وعرضه مسکن و احیای بافت فرسوده با این لایحه موافقت کرده و در نهایت این لایحه به تصویب رسید.