با تلاش کارکنان شرکت شهرک های صنعتی و همچنین پرسنل شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل و با حضور میدانی مدیرعامل این شرکت، معابر و خیابان‌های شهرک از آبگرفتگی بازگشایی شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، هاشم علایی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل بصورت میدانی در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل حضور یافته و به بررسی آخرین وضعیت بازگشایی معابر از آب گرفتگی حاصل از بارندگی های اخیر پرداخت.

حضور میدانی یک مسئول در شرایط بحرانی مختلف نشان از دغدغه‌مند بودن وی نسبت به امور محوله و رفع مشکلات مردم است و همچنین انگیزه کارکنان آن مجموعه را نسبت به خدمت‌رسانی به مردم چندبن برابر افزایش می‌دهد.