معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امورجاری استاندارد استان اردبیل از بازرسی وآزمون دوره‌ای صحت عملکرد بیش از 100 نازل جایگاه های CNG در استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امورجاری استاندارد استان اردبیل در تشریح عملکرد یکساله این اداره کل با اشاره به اینکه بازرسی و آزمون دوره ای صحت عملکرد نازل های جایگاه های CNG مستقر در سطح استان اردبیل، با ابلاغ از سوی مرکز ملی اندازه شناسی، اوزان و مقیاس های سازمان ملی استاندارد ایران، مورد بازرسی و آزمون دوره ای صحت عملکرد قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: در سال1401، با پیگیری های اداره کل، بازرسی و آزمون دوره ای تعداد144 نازل CNG موجود در جایگاه های استان توسط کارشناسان شرکت‌ بازرسی فنی تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران انجام و نتیجه قبولی دریافت کرده اند.

وی در تشریح این خبر ادامه داد: با استمرار تعامل مطلوب میان دستگاه های نظارتی و اجرایی ذیربط استان نظیر استانداری، فرمانداری ها و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و با همکاری مالکین جایگاه های CNG استان، آزمون دوره‌ای صحت عملکرد نازل های جایگاه CNG تحقق یافته است.

این مقام مسؤول افزود: با توجه به الزامات مندرج در استاندارد ملی ذیربط بازرسی، آزمون های دوره ای صحت عملکرد نازل های CNG درحال حاضر به صورت سالیانه در سطح استان انجام و در صورت مشاهده مقادیر خطای فراتر از حد مجاز در نتایج آزمون، مالکین جایگاه ها، ملزم به رفع فوری نقص و اعلام آمادگی به منظور آزمون مجدد نازل های مزبور توسط شرکت های مجری ذیصلاح هستند.