وزیر راه‌وشهرسازی از پروژه در حال احداث ۴۶۰ واحد مسکونی اندیشه ۳ اردبیل بازدید کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، مهرداد بذرپاش وزیر راه‌وشهرسازی با همراهی سیدحامد‌ عاملی استاندار اردبیل، نایب رئیس‌ کمیسیون عمران مجلس و جمعی از مسؤولان، از پروژه در حال احداث ۴۶۰ واحد مسکونی اندیشه ۳ در اردبیل بازدید کرد.