فرماندار خلخال در استان اردبیل بمنظور بررسی عملکرد نانوایی ها بصورت سرزده از این صنوف بازدید کرد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سید جواد یحیی زاده فرماندار این شهرستان در ادامه بازدیدهای قبلی از 5 واحد نانوایی بازدید کردند.در این بازدید کیفیت، میزان چانه و پخت نان ارزیابی و بررسی شد.

یحیی زاده در طی بازدید از این واحدهای نانوایی گفت: نان قوت غالب مردم است و باید همه مسئولان ذی‌ربط در ارائه نان باکیفیت و سالم که بر سر سفره‌های مردم می‌رود دقت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.

یحیی زاده اظهار کرد: افزایش کیفی نان تولیدی، نظارت بر نحوه پخت و رعایت مسایل بهداشتی از موارد الزامی و ضروری است .

فرماندار خلخال با اعلام اینکه بازدیدهای مکرر و منظم از واحدهای نانوایی در دستور کار قرار دارد افزود: در نظر داریم تا در این بازدید‌ها عملکرد نانوایی ها را از نظر رعایت کیفیت در پخت، رضایت ارباب رجوع و همچنین بهداشت فردی و محیط کار ارزیابی کنیم

فرماندار خلخال در این بازدید ضمن بیان تذکراتی به نانوایان گفت: انتظار داریم نانوایی ها نسبت به قبل نان مرغوبتری را تحویل مردم بدهند.