استاد سلجوق شهبازی مدیرعامل خانه عاشیق های ایران به همراه مشاور استاندار با امیر رجبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش انعکاس اردبیل، در این جلسه که با حضور معاونت های فرهنگی و هنری اداره کل برگزار شد به شرح مواردی در خصوص موسیقی مقامی و تعامل و همکاری های دوجانبه میان خانه عاشیق های ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید شد.

در پایان این دیدار تندیس خانه عاشیق های ایران به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اهدا شد.