طی حکمی از سوی استاندار اردبیل، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل منصوب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، طی حکمی از سوی دکتر سیدحامد‌ عاملی، استاندار اردبیل، “افسانه جهانی” به‌عنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل منصوب شد.

تدریس در حوزه و دانشگاه، مدیریت حوزه‌های علميه خواهران استان اردبیل، ریاست هیأت اندیشه‌ورز بانوان قرآنی استان، مبلغ نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان، کارشناس صداوسیما و تحصیل در مقطع دکتری (سطح چهار) فقه خانواده، از جمله سوابق اجرایی و علمی جهانی است.