طی حکمی از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، عقیل شکری مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری انعکاس اردبیل، طی حکمی از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور، عقیل شکری به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، معاونت امور اجرایی و تفریغ بودجه و سرپرستی دیوان محاسبات استان اردبیل از جمله سوابق شکری در این نهاد نظارتی است.