امیر رجبی بعنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش خبرنگار انعکاس اردبیل، امیر رجبی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل شد. وی پیش از این به عنوان رئیس حوزه هنری استان اردبیل مشغول به فعالیت بود.

همچنین، پیش تر عبدالله بحرالعلومی بعنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل مشغول به فعالیت بود.