تفاهم نامه مشترک با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان به امضا رسید.

حسن قاسم پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار انعکاس اردبیل، با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت کمی و کیفی از تالاب ها اظهار کرد: مطالعه و تعیین حد بستر و حریم تالاب های مشمول قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، تلاش برای تامین حداقل جریان زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌های استان متناسب با پتانسیل و آورد رودخانه‌ها و آب ذخیره پشت سدها و تعامل و همکاری در جهت ثبت یکی از تالاب‌های استان در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

قاسم پور افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان در قالب این تفاهم نامه، تعامل در برنامه های مطالعه، شناسایی و کنترل گونه‌های مهاجم منابع آبی و پایش مشترک آب مخازن سدها و رودخانه ها، برنامه‌ریزی و همچنین آموزش، اجرا و ارتقای شاخص های مدیریت سبز با شرکت آب منطقه ای استان همکاری و اقدام خواهد شد.