امضای تفاهم‌نامه اداره کل حفاظت محیط‌زیست با شرکت آب منطقه‌ای اردبیل
امضای تفاهم‌نامه اداره کل حفاظت محیط‌زیست با شرکت آب منطقه‌ای اردبیل
تفاهم نامه مشترک با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان به امضا رسید.

حسن قاسم پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار انعکاس اردبیل، با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت کمی و کیفی از تالاب ها اظهار کرد: مطالعه و تعیین حد بستر و حریم تالاب های مشمول قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، تلاش برای تامین حداقل جریان زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌های استان متناسب با پتانسیل و آورد رودخانه‌ها و آب ذخیره پشت سدها و تعامل و همکاری در جهت ثبت یکی از تالاب‌های استان در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

قاسم پور افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست استان در قالب این تفاهم نامه، تعامل در برنامه های مطالعه، شناسایی و کنترل گونه‌های مهاجم منابع آبی و پایش مشترک آب مخازن سدها و رودخانه ها، برنامه‌ریزی و همچنین آموزش، اجرا و ارتقای شاخص های مدیریت سبز با شرکت آب منطقه ای استان همکاری و اقدام خواهد شد.