عضو شورای شهر اردبیل گفت: ضروری است المان‌ها و آذین‌بندی‌های شهر متناسب با عید‌ نوروز و ماه رمضان باشد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سجادمحمدحسن پور عضوشورای شهر اردبیل گفت: باتوجه به اینکه در سال ۲۰۲۳ اردبیل پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو است؛ ضروری است در آستانه بهار، آذین بندی شهر و المانهای نصب شده در میادین و معابر شهری متناسب با عیدنوروز و فرارسیدن ماه مبارک رمضان باشد.

وی با بیان اینکه از شهرداری اردبیل درخواست داریم در نصب المانهای شهری از مفاهیم فرهنگی و معنوی بهره بگیرد؛ افزود: اردبیل شهر گردشگری است و در آستانه عیدنوروز مقصد گردشگران و مسافران زیادی خواهد بود که امیدواریم با تمهیدات ویژه شهرداری میزبانی خوبی برای گرشگران باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اردبیل ادامه داد: روابط عمومی مناطق شهرداری بایستی در طراحی المانهای شهری نهایت حساسیت را داشته باشند و از هنر هنرمندان اردبیلی در طراحی المانها استفاده کنند.