رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: با موافقت اعضای شورای شهر تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری تصویب شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، جواد انصاری با اشاره به تصویب متمم بودجه ۱۴۰۱ پس از بررسی‌های کارشناسی، بیان کرد: در چند روز گذشته طی جلسات متعدد و فشرده تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بررسی و در نهایت امروز تصویب شد.

رییس شورای شهر اردبیل گفت: با توجه اینکه بنابر شاخص های ارایه شده از بانک بایستی نرخ افزایش تعرفه عوارض محلی ما بین ۴۰ تا ۴۵ درصد میشد ؛اما به دلیل رعایت حال عموم شهروندان این تعرفه در اردبیل حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد مصوب شد.

انصاری بیان کرد: با توجه به اینکه تمامی اقدامات شورای شهر پیوست پژوهشی خواهند داشت؛ لذا در تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل از نخبگان و صاحبنظران شهر جهت هم افزایی بیشتر دعوت خواهد شد تا در تصویب بودجه شورای شهر را یاری کنند.