مدیرپایانه مرزی بیله سوار در استان اردبیل از افزایش 146 درصدی تردد مسافر از این پایانه مرزی خبر داد. 

به گزارش انعکاس اردبیل، لطف اله بابایی در بازدید از پایانه مرزی بیله سوارگفت: در 10 ماهه گذشته 59 هزار و584 نفر مسافر از پایانه مرزی بیله سوار تردد کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 3 هزار و329 نفر مسافر ایرانی و 56 هزار و255 نفر نیز مسافر خارجی است افزود:مسافران ایرانی بصورت پیاده و مسافران خارجی نیز با اتوبوس تردد کرده اند.

مدیرپایانه مرزی بیله سوار بااشاره به اینکه از این میزان 3هزار و295 نفر مسافر ورودی ایرانی و بیش از 25 هزار نفر نیز مسافر ورودی خارجی است تصریح کرد:در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که میزان مسافران ورودی ایرانی 70 نفر بود در ده ماهه امسال 46درصد افزایش را نشان می دهد.

بابایی افزایش 96درصدی مسافران ورودی خارجی را از پایانه مرزی بیله سوار یادآور شدو اظهارکرد:در 10 ماه سال گذشته 12 هزار و770 نفر مسافر خارجی وارد مرز بیله سوار شده بودند که امسال افزایش چشمگیری را درتعداد مسافران ورودی خارجی شاهد هستیم.

وی تعداد مسافران خروجی ایرانی را 34 نفر و مسافران خروجی خارجی را 31 هزار و193 نفر برشمرد و خاطرنشان کرد:در مقایسه با سال قبل که تعداد مسافران خروجی خارجی 11هزار و393 نفر بود در 10 ماهه امسال رشد 146 درصدی را در تردد مسافران خارجی از پایانه مرزی بیله سوارشاهد هستیم