معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امور جاری اداره کل استاندارد اردبیل از افتتاح اولین آزمایشگاه همکار در زمینه بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای فولادی بدون درز گاز اکسیژن طبی در استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، همزمان با روز جهانی تأیید صلاحیت، اولین آزمایشگاه همکار فعال در زمینه آزمون دوره ای سیلندرهای فولادی بدون درز گاز اکسیژن طبی با حضور معاون ارزیابی انطباق و مسئول تمشیت امور جاری اداره کل افتتاح شد.

حسنعلی حسین پور در افتتاح آزمایشگاه صنعت گاز مبین اردبیل گفت: این آزمایشگاه پس از طی مراحل قانونی و ارزیابی کارشناسان سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران موفق به دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد در دامنه کاری بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر فولادی بدون درز گاز اکسیژن طبی بر اساس استانداردهای ملی 6792 وINSO/ISO/IEC17025 شده است.

حسین پور گفت : استاندارد بین المللی 17025 شامل تمام الزاماتی است که آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون باید آن‌ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت های لازم را داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می باشند.