اطلاعیه قطعی برق در برخی از شهرک‌های صنعتی استان اردبیل صادر شد.

قابل توجه واحدهای تولیدی مسقر در شهرکهای صنعتی اردبیل۱، اردبیل۲، تخصصی آب و نواحی صنعتی نیر و نوجه ده 

بر اساس اطلاعیه شرکت نیروی برق استان، برق شهرک تخصصی آب و ناحیه صنعتی نیر در روزهای دوشنبه هرهفته از ساعت ۱۱ الی ۲۳ ، برق شهرک صنعتی اردبیل۲ و ناحیه صنعتی نوجه ده در روزهای سه شنبه هرهفته از ساعت ۱۱ الی ۲۳ و برق شهرک صنعتی اردبیل۱ در روزهای پنجشنبه هرهفته از ساعت ۱۱ الی ۲۳ قطع خواهد شد.

از واحدهاي محترم تقاضا می شود موارد پیشگیرانه را در این خصوص مدنظر قرار نمایند.

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل