برق کلیه شهرکهای صنعتی استان اردبیل در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه از ساعت 7 الی 14 قطع خواهد شد.

انعکاس اردبیل به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل به اطلاع می رساند: براساس اطلاعیه مدیریت بار شرکت نیروی برق اردبیل، برق کلیه شهرکهای صنعتی استان اردبیل در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه از ساعت 7 الی 14 قطع خواهد شد، لذا از واحدهای تولیدی تقاضا می شود اقدامات پیشگیرانه را در این خصوص مدنظر قرار دهند.