مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تحقق هوای پاک در استان گفت: با پیگیری های انجام شده، 60 دستگاه اتوبوس استاندارد به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اردبیل اضافه می شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسن قاسم پور اظهار کرد: خودروهای غیراستاندارد از منابع اصلی آلایندگی هوا محسوب می شوند و به همین دلیل نوسازی سیستم حمل و نقل عمومی و همچنین انجام معاینه فنی خودروها از اهمیت زیادی برخوردار است.

قاسم پور با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز نقش مهمی دارد افزود: سرانه فضای سبز شهری استان اردبیل حدود 11 مترمربع است در حالیکه استاندارد آن، 15 متر مربع است و امیدواریم با همکاری شهرداران استان، به سمت توسعه فضای سبز شهری که یکی از عوامل کاهش آلودگی هوا است حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: قانون هوای پاک در 34 ماده، تکالیفی را بر عهده 23 دستگاه اجرایی قرار داده است و اگر بخواهیم هوای پاک استان را حفظ کنیم، تمام دستگاه ها و همچنین عموم مردم باید احساس مسئولیت کنند.