استاندار اردبیل گفت: استفاده از ظرفیت فصل کاری و سرعت‌بخشی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار باشد.

به گزارش انعکاس اردبیل، سیدحامد عاملی در شورای مسکن استان در روز ۵ فروردین اظهار کرد: عزم ملی بر تولید مسکن است چراکه در صورت عدم تولید مسکن، اقشاری که صاحب مسکن نیستند به ناچار بخش بیش‌تری از درآمد خود را برای اجاره مسکن اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به تأمین زمین برای احداث واحدهای مسکن ملی در شهرستان اردبیل، افزود: با توجه به این‌که عمده متقاضیان از اردبیل هستند، لازم است متولیان سریعاً امور اداری و اجرایی جهت آغاز طرح را انجام دهند تا بهره‌گیری لازم از ظرفیت فصل کاری اردبیل صورت گیرد.

لزوم صنعتی‌سازی مسکن برای تسریع ساخت‌وساز

استاندار اردبیل ادامه داد: با رفع مشکل تأمین زمین مورد نیاز احداث مسکن ملی در شهرستان اردبیل، آماده‌سازی آن با استفاده از ظرفیت داخل استان انجام و اولویت احداث نیز باید صنعتی‌سازی با هدف سرعت گرفتن ساخت‌وساز انجام شود.

عاملی بیان کرد: همکاری بانک‌های عامل در روند پرداخت تسهیلات برای اجرای واحدها مورد تأکید بوده و بانک‌هایی که برای پرداخت تسهیلات از مرکز با آن‌ها توافق شده، باید سهم‌های خود را در خصوص مسکن مشخص و اعلام کنند.