مدیر کل استاندارد استان اردبیل گفت: استانداردسازی پلکان های برقی اجباری است.

به گزارش انعکاس اردبیل، هاشم علایی مدیرکل استاندارد استان اردبیل در کمیته فنی این اداره کل با اشاره به اجباری بودن اجرای استاندارد پله های برقی تصریح کرد: پله های برقی باید مورد بازرسی و آزمون اولیه و ادواری قرار گیرند و کارفرمایان پروژه های عمرانی و ساختمانها، بیمارستان ها، پاساژها، و اماکن عمومی موظفند گواهینامه ایمنی پله برقی را دریافت نمایند.

وی گفت: در یکصد و دهمین شورای عالی استاندارد مورخ 19 شهریور 1397 اجرای استاندارد با عنوان “پلکان برقی وپیاده روی های متحرک ایمنی – قسمت 1 ” مشمول مقررات اجباری قرار گرفته وزمان شروع اجرای آن از اول اردیبهشت سال 1399 ، براساس تاریخ صدور پروانه برای ساختمانها و تاسیسات محل نصب، می باشد.

علایی در ادامه گفت: پس از نصب پله برقی ها توسط شرکت های نصاب مجاز دارای پروانه معتبر طراحی و مونتاژ از اداره صنعت، معدن وتجارت، پلکان برقی توسط این شرکت ها در سامانه “مدیریت بازرسی آسانسور” جهت ارجاع کار به شرکت های بازرسی فنی تائید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام بازرسی های فنی و صدورگواهینامه ایمنی ثبت می شوند.

وی افزود: اعتبار گواهی نامه ها صادر شده یک ساله می باشد و بهره برداران بایستی جهت سرویس و نگهداری آن با شرکت‌های مجاز عقد قرارداد کرده و باید قبل از انقضاء اعتبار گواهی نامه ها، نسبت به بازرسی ادواری پلکان برقی خود اقدام و گواهینامه ایمنی از شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده دریافت کنند.

مدیرکل استاندارد در پایان گفت: مردم می‌توانند در صورت نارضایتی از عملکرد شرکت های بازرسی فنی تائید صلاحیت شده ، مراتب را به صورت کتبی به اداره کل استاندارد استان اردبیل منعکس کرده و یا با شماره تلفن گویای 1517 و تلفن های 8 -33741157 تماس حاصل نمایند.