سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در طی بازدید از پروژه های در حال اجرا از استاندارد شدن سیستم گرمایشی ۱۷۵ واحد آموزشی و پرورشی و شروع به کار کردن ۶۰ پروژه نیمه تمام خیری خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل؛ سرپرست این اداره کل طی بازدید از پروژه ها به اتمام استاندارد سازی سیستم گرمایی 175 واحد آموزشی در قالب 777 کلاس درسی اشاره کرد وافزود 193 پروژه مدرسه سازی در سطح استان در حال انجام است.

وی درباره مسئله پروژه های نیمه تمام خیرین گفت: 60 پروژه نیمه تمام در سطح استان وجود دارد که با کمک منابع دولتی در حال تکمیل و آماده سازی آنها هستیم و از جمله مهم ترین برنامه ریزی های امسال اتمام این پروژه و تحویل آن است؛ همچنین افزود که 10 باب سالن ورزشی، استخر و زمین چمن مصنوعی که در سال های گذشته نیمه تمام مانده است، انتظار می رود تا پس از تامین اعتبار برای این پروژه ها شرایط تحویل فراهم شود.

شیرین نژاد با بیان اینکه 54 پروژه محرومیت زدایی در ردیف اعتبارات محرومیت زدایی هستند و امید است تا آغاز سال تحصیلی جدید چند پروژه از این طرح افتتاح شود.

وی با بیان اینکه متوسط فضای آموزشی در استان اردبیل 4.2 دهم متر مربع است و سرانه کشور نیز 4.6 دهم متر مربع، در آینده ای نزدیک با پیشبرد پروژه های مختلف این رقم را بهبود دهیم.