رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: همزمان با رویداد گردشگری 2023 که اردبیل میزبان کشورهای عضو اکو خواهد بود، اجلاس روسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانها نیز در اردبیل برگزار خواهد شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، علیرضا غریبی‌ اظهار کرد:  بمنظور هم افزایی بیشتر و استفاده از مجموعه آموزه های از تجربه و فعالیت های دیگر متخصصان حوزه معماری و شهرسازی سایر استانها در حوزه بازآفرینی شهری،نوسازی بافت فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی،  اجلاس روسای کمیسیونهای شهرسازی و معمای کلانشهرها در سال آتی در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی با اشاره بر اینکه این اجلاس با محوریت بازآفرینی شهری و بررسی اثرات قانونی درآمد پایدار بر حوزه شهرسازی و معماری در بندرعباس برگزار شد؛ تصریح کرد: سعی داریم با توجه به نقش شورا و شهرداری اردبیل در برگزاری رویداد گردشگری ۲۰۲۳نقش تخصصی خود را بنحو احسن ایفا کنیم.

عضو شورای شهر اردبیل با تاکید بر عملیاتی و اجرایی کردن طرح جامع و تفصیلی شهر اردبیل، بیان کرد: هدف مدیریت شهری ایجاد شهر انسان گرا است که  بایستی ارتقا کیفیت زندگی شهروندان، توسعه اصولی شهر ودر نهایت توسعه پایدارشهری باید در اولویت قرار بگیرد.