معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از ارتقاء جایگاه فناوری سلامت دانشگاه در ارزیابی سالانه این معاونت از رده یازدهم تیپ ۲ به رده ۶ و رشد شاخص های فناوری سلامت دانشگاه خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، فرهاد پورفرضی، ۱۷ فروردین درجریان بازدید از مراکز رشد دانشگاه ضمن تقدیر از توجه ویژه رئیس دانشگاه و حمایت های دانشگاهی از مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: در سال گذشته شاهد افزایش شرکت های دانش بنیان از ۲ شرکت به ۴ شرکت، افزایش واحدهای فناور از ۲۱ واحد به ۳۷ واحد فناور و ارتقاء جایگاه فناوری سلامت از رده یازدهم تیپ ۲ به رده ششم بودیم.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های توسعه فناوری دانشگاهی در سال ۱۴۰۲، افزایش شرکت های دانش بنیان از ۴ شرکت به ۸ شرکت و ساخت واحدهای کارگاهی جهت تکمیل چرخه تجاری سازی می باشد.

پورفرضی تصریح کرد: مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه در صورت نقل مکان به ساختمان جدید و توسعه فضای فیزیکی، امکان افزایش واحدهای مستقر را داشته که همین امر باعث موفقیت شرکت های دانش بنیان خواهد شد.

وی وضعیت فناوری دانشگاه را رو به رشد ارزیابی کرد و حمایت های دانشگاهی را سرمایه گذاری بلند مدت و اصولی دانشگاه برای آینده دانست.