شهردار اردبیل گفت: ارتباط بین شهرداری اردبیل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل الکترونیکی می‌شود.

به گزارش انعکاس اردبیل، محمود صفری در جلسه هماهنگی الکترونیکی سازی شهرداری اردبیل که باحضور مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، معاون شهرسازی و معماری و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: در راستای تسهیل در صدور پروانه ساختمانی ارتباط مابین شهرداری اردبیل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل الکترونیکی می‌شود.

وی افزود: با پیوند لینک الکترونیکی سیستم شهرداری اردبیل به سازمان نظام مهندسی ؛ شاهد تسهیل و تسریع در صدور پروانه ساختمانی خواهیم بود تا یک گامی دیگر در راستای داشتن شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان برداریم‌.

شهردار اردبیل با بیان این‌که حرکت به سمت شهر هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات شهرداری یکی از دغدغه‌ های ما است، تصریح کرد: به علت ارائه خدمات گسترده در حوزه شهرسازی و ارتباط با سازمان‌ های مختلف از جمله دفتر اسناد رسمی و نظام‌ مهندسی این بخش بیشترین نیاز را به الکترونیکی شدن خدمات دارد.