عضو شورای شهر اردبیل گفت: اخذ مطالبات شهرداری از دیگر سازمان‌ها، وظیفه‌ی شرعی شورا است.

به گزارش انعکاس اردبیل، مینا نهامین عضو شورای شهر اردبیل گفت: مطالبات مناسبی از دیگر نهادها دارد که احیای آنها وظیفه‌ی شرعی شورا و شهرداری است.

وی گفت: در سالهای گذشته شهرداری اردبیل مطالبات نقد و ملک از دیگر سازمان ها داشته است که نیاز است با همت مصاعف شورا، شهرداری، واحد حقوقی و درآمد نسبت به شناسایی و احیای این مطالبات اقدام شود

عضو شورای شهر اردبیل ادامه داد: مطالباتی که از تامین اجتماعی یا تربیت بدنی یا املاکی که در اختیار دیگر نهادها است و اموال شهرداری است باید وصول شود چرا که هیچ اداره ای ریالی به مطالبات خود از شهرداری چشم پوشی نمی کند

نهامین همچنین افزود: همان گونه که طبق قانون مولد سازی که زمین های و اموال راکد ادرات  به صلاحدید همان ادارات واگذار می شود، زمین های غیرضروری اداراتی که به شهرداری بدهی دارد به نطر خودشان معرفی می‌شود تا تسویه صورت گیرد.

وی گفت: پیشنهاد داریم درامد زمین های دریافتی از تربیت بدنی صرف هزینه های پایدار و تثبیت شده ی ورزش عمومی در شهر شود ولی تسویه ی مالی صورت بگیرد.

وضعیت  تحویل و آماده سازی تمامی شهرک های اردبیل تعیین تکلیف شود

نهامین همچنین در ادامه گفت: بسترسازی قانونی برای خدمات رسانی کامل به همه‌ی شهرک های موجود در اردبیل، بایستی  انجام شود.

عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: مردمی که در شهرک های جدید زندگی می کنند نباید معطل صورتجلسه و تصمیمات بالادستی باشند و هر چه سریعتر متولی اماده سازی و تحویل همه‌ی شهرک ها مشخص و انجام شود

وی گفت: وضعیت شهرک ها برای مردم عذاب اور هست و میزان درخواست ها برای بهبود شرایط مردم قابل توجه است که بایستی خدمات رسانی با توافقات مسئولان ارشد انجام شود و مردمی که نقشی در کیفیت زندگی شان ندارد،  معطل خدمات نشوند.