مجوز ماده ۲۳ پروژه احداث تونل ۱.۸ کیلومتری در گردنه الماس جاده خلخال- اسالم به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه مردم جنوب استان، اخذ شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، با پیگیری‌های سیدحامد‌ عاملی، استاندار اردبیل و سیدغنی نظری، نماینده مردم شریف خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، پس از سال‌ها انتظار مجوز ماده ۲۳ پروژه احداث تونل در گردنه الماس جاده خلخال – اسالم اخذ شد.

طول تونل در گردنه الماس جاده خلخال – اسالم ۱.۸ کیلومتر و با بودجه ۵۶۰ میلیارد تومانی احداث می‌شود.

با احداث این تونل که از مطالبات دیرینه مردم جنوب استان اردبیل به‌ویژه اهالی شریف شهرستان خلخال بود، ۱۵ کیلومتر از مسیر برف و بوران کوتاه خواهد شد.

با اخذ مجوز ماده ۲۳، امکان بهره‌مندی پروژه احداث تونل در گردنه الماس جاده خلخال – اسالم از ردیف اعتبارات ملی فراهم شد.