مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اردبیل از اختصاص بيش از 30 ميليارد ريال اعتبار براي توسعه فضاي سبز شهرك‌هاي صنعتي استان خبر داد.

به گزارش انعکاس اردبیل، هاشم علايي در جريان گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم زیست‌محیطی اين شركت، كاشت نهال و توسعه فضاي سبز در شهرک‎‌هاي صنعتی است تا ضمن تلطيف فضاي عمومي و ايجاد پویایی و شور و نشاط در بخش تولید، موجبات حفظ محیط زیست نيز فراهم شود.

وي از ايجاد 240 هكتار فضاي سبز در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان، تاكنون خبر داد و افزود: در سال جديد، احداث 3 هكتار فضاي سبز در شهرك‌هاي صنعتي استان هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي شده است كه در راستاي تحقق اين هدف مهم، بيش از 30 ميليارد ريال از محل منابع داخلي به اين امر اختصاص يافته است.

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اردبیل از برون سپاري و انتخاب پيمانكار ذيصلاح براي اجراي اين طرح خبر داد و افزود: عمليات كاشت درخت، درختچه و گل‌كاري از همان ابتداي سال جاري آغاز شده و حفظ و نگهداري از فضاي سبز نيز به طور مداوم در حال انجام است.

علايي ادامه داد: در كنار اقدامات توسعه‌اي، صاحبان صنايع نيز ملزم به ايجاد فضاي سبز در محوطه واحدهاي توليدي خود هستند كه اين موضوع در صدور مجوز احداث ساختمان و پروانه پايانكار مدنظر قرار گرفته مي‌شود.

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اردبیل ادامه داد: کاشت درختان مقاوم و استفاده از آبیاری نوين قطره‌اي، از جمله اقدامات اساسی این شركت برای صرفه‌جويي در مصرف آب بوده است و اميدواريم با همكاري مديران واحدهاي توليدي و شركت‌هاي خدماتي، شاهد سرسبزي و طراوت هرچه بيشتر در شهرك‌هاي صنعتي استان باشيم.