رییس شورای شهر اردبیل گفت: در حوزه بهسازی رودخانه بالیخلی چای بودجه مصوب ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش انعکاس اردبیل، جواد انصاری با بیان اینکه در طول یک ماه گذشته طی جلسات فشرده دو شیفته، بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل با حضور معاونین و مدیران مناطق شهرداری به صورت کارشناسی و دقیق بررسی شد؛ گفت: در نهایت مجوز لایحه بودجه ۲هزار میلیاردی شهرداری جهت اجرا صادر شد.

رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه اردبیل در سال ۲۰۲۳ پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو و یک سری برنامه های ویژه برگزار خواهد شد؛افزود: در بودجه سال آتی، فروش مایملک شهرداری را کاهش دادیم و سعی کردیم درآمد مناطق را افزایش دهیم که این یکی از نقاط قوت بودجه بوده است.

رئیس شورای شهر اردبیل عنوان کرد: مهمترین مباحث که در تصویب بودجه مورد نظر قرار گرفته است، بهبود خدمات شهری، الکترونیکی کردن خدمات، توسعه مناطق کم برخوردار، ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه عمرانی شهر و دیگر مسائل شهری است .

وی ادامه داد : در حوزه بهسازی رودخانه بالیخلی چای بودجه مصوب ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای مناطق ۴ و ۵ بودجه مناسبی برای آسفالت به همراه جذب اعتبار ملی برای خرید قیر مصوب شد تا شاهد هیچگونه کوچه خاکی در معابر نباشیم.