مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اردبیل گفت: در قالب طرح جهاد آبرسانی، ۵۴ روستای پرتنش تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

به گزارش انعکاس اردبیل، علیرضا نعمت سلطانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اردبیل در حاشیه گردهمایی مدیران عامل شرکت هاب آب و فاضلاب سراسر کشور در مشهد گفت: در قالب طرح جهاد آبرسانی ۵۴ روستای پرتنش تحت پوشش این طرح قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد علیرضا سلطانی افزود: سال جاری با اقدامات انجام شده بدون تنش آبی سپری شد.

سلطانی خاطرنشان کرد: در کنار طرح جهاد آبرسانی، پروژه های اضطراری نیز نظیر تامین آب شرب شهر اردبیل و تامین آب شرب شهرستانهای خلخال نیز در دست اجراست.

وی گفت: همچنین در بخش فاضلاب، سه باب تصفیه خانه در سال جاری بهره برداری شد.

سلطانی خاطرنشان کرد: در سال ١۴٠٢ نیز تصفیه خانه شهر مرزی فارس آباد بهره برداری خواهد شد، اتمام ارتقای تصفیه خانه فاضلاب اردبیل نیز از دیگر پروژه های در دست اقدام برای سال آینده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اردبیل افزود: در حوزه آب نیز هدف گذاری شده فاز اول پروژه مجتمع سبلان با بیش از ۴٢ روستا و پنج شهر بهره برداری شود.

سلطانی اظهار کرد: اجرای خط انتقال آب شهر اردبیل نیز در دست اجراست.

وی ادامه داد: تامین مالی پروژه ها از دغدغه های شرکتهای آلفاست و دولت نیز پروژه های بزرگ را از محل تسهیلات ماده ۵۶ تامین اعتبار می کند اما بانکها از پرداخت تسهیلات خودداری می کنند.

سلطانی گفت: از محل فروش پساب نیز تامین اعتبار خوبی برای پروژه ها عاید می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با واقعی شدن نرخ آب شرکتها از زیان ده بودن نجات یابند.