مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: شعار امسال روز جهانی حیات وحش "همکاری و مشارکت در حفاظت از حیات وحش" انتخاب شده که نشان دهنده لزوم توجه همگانی به این موضوع است.

به گزارش انعکاس اردبیل، حسن قاسم پور اظهار کرد: تخریب زیستگاه، خشکسالی، کشاورزی و توسعه ناپایدار، شکار و صید غیر قانونی از بزرگترین تهدیدها برای حیات وحش و تنوع زیستی به شمار می رود.

قاسم پور با اشاره به اجرای برنامه عمل حفاظت از سه گونه شاخص حیات وحش استان اردبیل شامل پلنگ ایرانی، خرس قهوه ای و غاز پیشانی سفید کوچک افزود: برنامه عمل حفاظت از ماهی قزل آلای خال قرمز نیز در حال تصویب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در استان اردبیل 66 محیط بان از عرصه های طبیعی استان حفاظت می کنند اما این تعداد نیروی انسانی برای حفاظت از محیط زیست استان کافی نیست و نیازمند مشارکت همگانی اقشار مختلف هستیم.

وی افزود: در استان اردبیل 47 گونه پستاندار، 261 گونه پرنده، 29 گونه خزنده، 8 گونه دوزیست و 19 گونه ماهی شناسایی شده است.