اعضای شورای شهر اردبیل در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۲ معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری اردبیل خواستار اتمام عملیات عمرانی المان وحدت شدند.

به گزارش انعکاس اردبیل، رئیس شورای شهر اردبیل در خطاب به معاون عمرانی شهردار اردبیل گفت: اعضای شورای شهر حمایت های همه جانبه مالی و فنی و … را از معاونت عمرانی مبنی بر اتمام المان وحدت انجام میدهد.

وی گفت: اینکه میگویید پیمانکار آن تعویض شده است و درحال قرارداد با پیمانکارجدید هستیم را قبول نداریم. تدبیرتان بر تکمیل این پروژه چیست؟

انصاری با اشاره به اینکه طی جلسات فشرده بودجه ۱۴۰۲ شهرداری توسط اعضای شورا در حال بررسی است؛ گفت:روند سیاستگذاری تصویب بودجه سال آتی شهرداری رعایت توازن و تعادل در بودجه مناطق است.

رییس شورای شهر اردبیل گفت: باحضور خود مدیران مناطق و معاونت ها بودجه ۱۴۰۲ به دقت و کاملا کارشناسی بررسی میشود و تا هفته دیگر به تصویب نهایی خواهد رسید.

زهرا قدیمی نیز در این جلسه بیان کرد: المان وحدت پروژه غیرعادی یا فضایی نیست که نتوان آن را به اتمام رسانید. اگر روزی تنها یک عدد سنگ بر روی الما می گذاشتیم تا کنون به اتمام رسیده بود. المان وحدت آبروی دور ششم شورا است.

ابراهیم صفری نیز تصریح کرد: مردم از ما انتظار دارند. اکثر اعضای شورا علمی، دانشگاهی، متخصص و مهندس هستند؛ اما متاسفانه در خصوص پروژه وحدت نمیدانیم چه کنیم. مطالبه به حق ۱۱ عضو شورای شهر از واحد عمرانی شهرداری اتمام پروژه وحدت است.

وی گفت:طی نامه ای فرصت یک ماهه به معاونت عمرانی شهرداری خواهیم داد تا این المان را یا تکمیل یا از پایه بر چیده شود.