آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های ۱۸۰ واحدی اقدام ملی مسکن در اردبیل
آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های ۱۸۰ واحدی اقدام ملی مسکن در اردبیل
با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، بهره‌برداری از پروژه ۷۰ واحدی اقدام ملی مسکن خیابان کارگر و پروژه ۱۱۰ واحدی اقدام ملی مسکن اندیشه یک اردبیل آغاز شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، با حضور مهرداد بذرباش وزیر راه‌وشهرسازی، سیدحامد‌ عاملی  استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس و جمعی از مسؤولان، بهره‌برداری از پروژه ۷۰ واحدی اقدام ملی مسکن خیابان کارگر و پروژه ۱۱۰ واحدی اقدام ملی مسکن اندیشه یک اردبیل آغاز شد.