با حضور وزیر راه‌وشهرسازی، بهره‌برداری از پروژه ۷۰ واحدی اقدام ملی مسکن خیابان کارگر و پروژه ۱۱۰ واحدی اقدام ملی مسکن اندیشه یک اردبیل آغاز شد.

به گزارش انعکاس اردبیل، با حضور مهرداد بذرباش وزیر راه‌وشهرسازی، سیدحامد‌ عاملی  استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس و جمعی از مسؤولان، بهره‌برداری از پروژه ۷۰ واحدی اقدام ملی مسکن خیابان کارگر و پروژه ۱۱۰ واحدی اقدام ملی مسکن اندیشه یک اردبیل آغاز شد.